Marka TesciliMarka Tescili

Marka bir şirketin, işletmenin, özel veya tüzel bir kurum veya kuruluşun hizmetlerini, ürettiği mallarını, diğer şirket ve işletmelerden ayırt eder. Şahıs isimleri, kelimeler, şekil ve harfler, sayılar, üretilen malların biçimi veya ambalajı gibi ayırt edici özelliklere sahip çizilebilen, görüntülenebilinen veya buna benzer şekillerde ifade edilebilinen, baskı yoluyla çoğaltılan ve yayınlanabilinen her türlü işarettir.
Markanın korunması, markayı Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirerek yapılır. Türk Patent Enstitüsü sizin müracaatınız üzerine birtakım prosedürleri yerine getirerek markanızı sizin adınıza tescil eder ve artık o marka sizindir. Tescil ettirdiğiniz markayı sizden başka hiç kimse kullanamaz.

Tescil ettirilecek marka çeşitleri
Ticaret markaları
Hizmet markaları
Garanti markaları
Ortak Markalar

Markaların bu şekilde bir sınıflandırmaya gidilmesi, markaların ayırt etme, ürün ya da hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki işlevleri bulunmaktadır.

Ticaret markaları

Bir şirketin / işletmenin üretimini ya da ticaretini yaptığı ürünler, başka işletmelerin ürünlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir. Ürünlerin üstünde ya da ambalajında kullanılan markalar, ticaret markalarıdır.

Hizmet Markaları

Bir işletme / şirketin hizmetlerini, diğer işletme/ şirketlerin hizmetlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir. Banka, hastane, reklamcılık, radyo – televizyon yayıncıların, otel, motel, pansiyonların, lokantaların, eğlence sektöründe hizmet verenlerin markaları, hizmet markaları kapsamına girer.

Garanti Markaları

Marka malikinin kontrolü altında, birçok işyeri / işletme tarafından, o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim yöntemlerini, coğrafi menşeilerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Bu markalar örnek olarak TSE markası, ISO 9000, CE işaretleri gibi işaretler garanti markalarına iyi birer örnek teşkil edebilirler.

Ortak Markalar

İmalat, ticaret ya da hizmet işyerlerinden / şirketlerinden oluşan, bir topluluğun ürün ya da hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir.